Dub-inženjering d.o.o.

Adresa:
Šimićeva 9A,
21 000 Split

Telefoni
računovodstvo 021 370 115
opći poslovi 021 371 437

Dežurni mobitel:
098 93 93 188

e-mail: 
dub@dub.hr

Kada zvati upravitelja

Upravitelja kontaktira predstavnik, ali za slučaj prijave kvara, štete ili u slučaju potrebe hitne intervencije koristite se našim dežurnim telefonom.

Gdje smo?